DPGexpress thông báo giảm tỷ giá đặt hàng
Kính gửi Quý khách hàng!
DPGexpress điều chỉnh tỷ giá đồng NDT kể từ 9h ngày 30/12/2020 như sau
1NDT = 3749VND
DPGexpress thông báo cho Quý khách được biết để chủ động công việc kinh doanh! Trân trọng thông báo

Đặt hàng nhanh