Thông báo điều chỉnh tỷ giá ngày 12/11/2019
Tỷ giá mới 1 ndt = 3425 vnđ

Đặt hàng nhanh