Do biến động gần đây của tỷ giá đồng NDT, DPG trân trọng thông báo điều chỉnh tỷ giá đồng NDT cụ thể như sau : 
1NDT = 3466 VNĐ
Thời gian bắt đầu áp dụng từ 00h00 ngày 11/06/2019

Đặt hàng nhanh