1. Kính gửi các quý khách hàng của DPGexpress, hiện tại đã bắt đầu đóng hàng trở lại từ ngày 31/7. Khách nào không thể nhận được hàng trong mùa dịch có thể lưu hàng tại kho QC
2. Dựa theo tình hình giãn cách xã hội, việc vận chuyển gặp khó khăn cước vận chuyển nội thành tăng cao, nhưng DPGexpress vẫn giữ giá cũ cho quý khách.