DPGexpress thông báo tăng tỷ giá đặt hàng
Kính gửi Quý khách hàng!
DPGexpress điều chỉnh tỷ giá đồng NDT kể từ 11h ngày 24/2/2021 như sau
1NDT = 3760VND
DPGexpress thông báo cho Quý khách được biết để chủ động công việc kinh doanh! Trân trọng thông báo