DPGexpress thông báo tăng tỷ giá đặt hàng
Kính gửi Quý khách hàng!
Do tỷ giá đồng nhân dân tệ tăng vượt biến, DPGexpress điều chỉnh tỷ giá đồng NDT kể từ 10h ngày 20/11/2020 như sau
1NDT = 3640VND
DPGexpress thông báo cho Quý khách được biết để chủ động công việc kinh doanh! Trân trọng thông báo