DPGexpress thông báo tăng tỷ giá đặt hàng
Kính gửi Quý khách hàng!
Do tỷ giá đồng nhân dân tệ tăng vượt biến, DPGexpress điều chỉnh tỷ giá đồng NDT kể từ 10h ngày 20/11/2020 như sau
1NDT = 3640VND
DPGexpress thông báo cho Quý khách được biết để chủ động công việc kinh doanh! Trân trọng thông báo

Cách đăng kí tài khoản


tại dpg-order.com

tại dpg-order.com/dang-nhap


Để đăng ký tài khoản tại DPG-Order quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin tại dpg-oder.com/dang-ky
Bước 1: Nhập họ của bạn
Bước 2: Nhập tên của bạn
Bước 3: Nhập địa chỉ cụ thể nhận hàng của bạn (khi muốn nhận hàng chúng tôi sẽ chuyển đến địa chỉ bạn nhập trước)
Bước 4: Nhập số điện thoại để có thay đổi chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp cho bạn
Bước 5: Nhập email chính xác để nhận được thông tin đơn hàng cụ thể
Bước 6: Nhập ngày tháng năm sinh của bạn
Bước 7: Giới tính
Bước 8: Nhập tên đăng nhập vào DPG-Order
Bước 9: Nhập mật khẩu
Bước 10: Xác nhận lại mật khẩu
Bước 11: Hoàn thành đăng ký tài khoản