1. Kính gửi các quý khách hàng của DPGexpress, hiện tại đã bắt đầu đóng hàng trở lại từ ngày 31/7. Khách nào không thể nhận được hàng trong mùa dịch có thể lưu hàng tại kho QC
2. Dựa theo tình hình giãn cách xã hội, việc vận chuyển gặp khó khăn cước vận chuyển nội thành tăng cao, nhưng DPGexpress vẫn giữ giá cũ cho quý khách.

Cách đăng kí tài khoản


tại dpg-order.com

tại dpg-order.com/dang-nhap


Để đăng ký tài khoản tại DPG-Order quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin tại dpg-oder.com/dang-ky
Bước 1: Nhập họ của bạn
Bước 2: Nhập tên của bạn
Bước 3: Nhập địa chỉ cụ thể nhận hàng của bạn (khi muốn nhận hàng chúng tôi sẽ chuyển đến địa chỉ bạn nhập trước)
Bước 4: Nhập số điện thoại để có thay đổi chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp cho bạn
Bước 5: Nhập email chính xác để nhận được thông tin đơn hàng cụ thể
Bước 6: Nhập ngày tháng năm sinh của bạn
Bước 7: Giới tính
Bước 8: Nhập tên đăng nhập vào DPG-Order
Bước 9: Nhập mật khẩu
Bước 10: Xác nhận lại mật khẩu
Bước 11: Hoàn thành đăng ký tài khoản