Chính sách

Quy Định Lưu Kho

Quy Định Lưu Kho

QUÀ TẶNG SINH NHẬT KHÁCH HÀNG

QUÀ TẶNG SINH NHẬT KHÁCH HÀNG

KHÁCH HÀNG SINH NHẬT NGÀY NÀO DPGEXPRESS FREE PHÍ DỊCH VỤ NGÀY ĐÓ !

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN HÀNG KÍ GỬI

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN HÀNG KÍ GỬI

Danh mục hàng cấm

Danh mục hàng cấm

Dựa trên luật pháp ban hàng của nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. DPGexpress không nhận order cũng như vận ...

Chính sách đóng hàng

Chính sách đóng hàng

Những loại hàng hóa nhỏ, ít giá trị và vận chuyển trong nội thành thì có thể dùng thùng xốp hoặc thùng carton để di ...

Chính Sách Khiếu nại

Chính Sách Khiếu nại

Khi Quý k​hách sử dụng dịch vụ của DPGEXPRESS đồng nghĩa với việc Quý khách đã chấp nhận các quy định, chính sách của ...